Domaravgift vid NM för veteraner

Arrangören för årets NM för veteraner tillämpar Nordiska Fäktunionens regler och kräver pliktdomare.

Precis som vid vissa VM- och EM-tävlingar måste deltagande veteraner dela på domarkostnaderna. 

Sista anmälan i Ophardt för veterantävlingen är den 23/2 och den som föranmäler sig i Ophardt måste vara beredd att betala 500-1000 kronor till SvFF för att täcka de faktiska kostnader som krävs för att rekrytera och skicka domare. Den exakta summan meddelas den 24/2, betalningen måste vara gjord senast den 28/2 för att anmälan ska kvarstå. 

Uppstår ingen domarplikt utgår heller ingen avgift.

Även för seniortävlingen är sista anmälningsdag den 23/2. Då detta är en uttagningstävling för seniorer utgår ingen domaravgift.

Tävlingarna ligger som två separata tävlingar i Ophardt och i kalendern på fencing.se

Veterantävlingens kalendersida

Seniortävlingens kalendersida