Domarbestämmelserna uppdaterade

De huvudsakliga ändringarna avser följande

  • Ny EFC C-licens
  • Förändring av kraven för domares FIE-kandidatur
  • Krav på att överdomaren rapporterar domaraktviteter till domarkommissionen
  • Nya tidsgränser och regler för förnyande av licens

Domarbestämmelser