Domarplanering inför säsongen 2017/2018

SvFF har publicerat de tävlingar som är uttagningstävlingar och som vi därmed kommer att skicka pliktdomare till. Domarkommissionen vill ge alla domare en chans att anmäla intresse för att döma internationellt. Följande kategorier av tävlingar ingår:

Junior- och kadett-NM i värja

  • Krav på giltig licens.

ECC

  • Krav på giltig licens. I första hand för domare med ambition att så småningom nå den nya kontinentallicensen och FIE-licens.

JVC

  • Krav på FIE A eller B licens.

Satellit-VC

  • Krav på FIE A/B eller C licens.

Om du är intresserad, ange vad du är intresserad av att döma, och skicka sedan till domare@fencing.se senast fredag den 25 augusti.

Ange:

  • Kategori (NM, ECC, JVC, Sat-VC)
  • Vapen
  • Din licens

Ha en riktigt skön avslutning på sommar och om det regnar kan det ju alltid vara en idé att fräscha upp det tekniska reglementet, önskar domarkommissionen. Det är inga garantier att man får döma det man önskar utan det är domarkommissionen som föreslår pliktdomare till respektive tävling och SvFF som godkänner. Domarkommissionen återkommer till valda domare med förslag till tävlingar innan listan blir slutlig.

Med vänlig hälsning / Kind Regards

Stefan Clausen
Ordförande i SvFF:s domarkommission
Medlem i EFC:s SEMI kommission