E-postproblem till @fencing.se

Just nu får många ett felmeddelande när de skickat e-post till någon adress under domänen fencing.se. Det gäller bland annat adresserna

info@fencing.se, kansli@fencing.se, ophardt@fencing.se, kll@fencing.se, tk@fencing.se, styrelsen@fencing.se m fl samt ett flertal personliga e-postadresser.

Anledningen till problemen är att Svenska Fäktförbundet migrerar till en ny lösning för bland annat e-post. Prognosen är att senast under måndagen kommer de viktigaste problemen att vara lösta.

Om du försöker sända e-post till en fencing.se-adress är rådet att om möjligt avvakta till nästa vecka med att sända meddelandet igen. Om det är bråttom kan du sända det till Pierre Thullberg för behandling eller vidarebefordran på denna dress

pierre.thullberg@kansli.fencing.se

De e-postadresser som har domänen @kansli.fencing.se fungerar som vanligt.

Peter Ejemyr nås som vanligt på peter@ejemyr.com.