Svenska Fäktförbundets styrelse har fastställt utvecklingsplanen för elitverksamheten under åren 2022-23.

Utvecklingsplanen styr mot det långsiktiga målet ”Svensk Fäktning har alltid medaljchans på OS, VM och EM” i Svensk Fäktnings strategi.

Läs mer om utvecklingsplanen för 2022-23 här

Informationsträff

Kommittén för landslag (KLL) bjuder in en representant per förening till en digital informationsträff om landslagets utvecklingsplan 2022-23 torsdagen den 3 juni kl 19. Se särskild inbjudan under den närmaste tiden.