Europeiska kongressen i Torun 2016

44 medlemsfederationer av totalt 45 var representerade på kongressen. Frånvarande Albanien som inte betalt medlemsavgiften. 

Kongressen inleddes med välkomsttal och en tyst minut för att hedra EFC:s tragiskt bortgångne president, tjecken Franticek Janda, som avled på väg till en tävling i Japan.

EFC gjorde ett positivt resultat på 80.000 euro förra året.

Diskussion om förslaget till nya stadgar för EFC: Huvudanledningen till förslaget var att FIE (Internationella Fäktförbundet) krävt att EFC ändrar sina stadgar så att valen i EFC vart fjärde år kommer före valen i FIE. Anledningen är att presidenten i EFC automatiskt blir medlem i FIE:s exekutivkommitté och det är praktiskt om denna person redan är vald innan valen till FIE äger rum. Stadgarna antogs med stor majoritet.

Val av president: Den nya presidenten kommer att ha en mandattid på fyra år enligt kongressens beslut. Två kandidater ställdes mot varandra: Catherine Défoligny från Frankrike och Stanislaw Pozdniakov från Ryssland. I sina pläderingar var kandidaterna mycket artiga mot varandra och programmen handlade om sakfrågor som utveckling av domare, kadettävlingar och fördjupat samarbete med FIE.

EFC:s nya president är Stanislaw Pozdniakov från Ryssland. Han valdes med röstsiffrorna 27-17.

Fastställda arrangemang säsongen 2016-17

  • Kadett- och junior-EM i Plovdiv, Bulgarien, 28 februari-7 mars 2017
  • U23-EM 2017 i Minsk, Vitryssland, 21-25 april 2017
  • Veteran-EM (individuellt) i Chiavari, Italien 25-28 maj 2017
  • Senior-EM i Tbilisi, Georgien, 12-17 juni 2017 (Program: Två dagars individuell tävling, en dag lagtävling, en dag individuell tävling, två dagar lagtävling. Junior-VM i rugby pågår samtidigt. Det är viktigt att boka hotell tidigt.)
  • EFC-kongressen äger rum 11 juni 2017 i Tbilisi

Beslut om arrangörer säsongen 2017-18

Kadett- och junior-EM 2018

Enda kandidat är Bratislava, Slovakien. Kongressen gav arrangemanget till Bratislava.

U23-EM 2018

Kandidater är Jerevan, Armenien och Eilat, Israel. Kongressen utsåg Jerevan, Armenien till arrangör.

Senior-EM 2018

Kandidater är Novi Sad, Serbien och Minsk, Vitryssland. Omröstningen slutade 21-21. Efter lottdragning utsågs Novi Sad, Serbien.

Beslut om arrangörer säsongen 2018-19

Senior-EM

Luxemburg presenterade sin kandidatur och kongressen beslöt att tilldela Luxemburg arrangörskapet.