Extra uttagning JVM Torun

Det har visat sig att ett tekniskt fel i Ophardt lett till felaktigheter och därmed oklarheter i Svensk Ranking i damvärja juniorer vid uttagningstillfället. Eftersom uttagningsbeslutet byggde på Svensk Ranking anser landslagsledningen att oklarheterna var av sådan art att det kan ha påverkat uttagningarna till JEM. Därför har ett beslut fattats att som kompensation skicka en extra fäktare till till JVM i Torun, Sophie Engdahl, damvärja. Det är viktigt att informationen om Svensk Ranking är korrekt vid uttagningstillfället. Sophie Engdahl hade också klarat det internationella kravet till EM om minst en T64 på JVC på Svensk Ranking vilket gör att landslagsledningen anser att en uttagning nu är möjlig. 

Uttagningsbeslutet är fattat av High Performance Manager Jonas Thunberg på delegation av Landslagskommittén (KLL). Beslutet är fattat i samråd med förbundskapten Göran Flodström, värja KAD/JUN.

Vid frågor: kontakta High Performance Manager Jonas Thunberg: jonas.thunberg@fencing.se