​2016 – Fäktare som vill representera Sverige vid internationella mästerskap

”Träningsläger

För kallade fäktare som vill delta på mästerskap är deltagande på träningsläger obligatoriskt. Grenledare kallar deltagare i mån av plats. ”

I detta sammanhang jämställer vi inbjudan och kallelse.

Detta kommer att gälla om ni vill bli uttagna till mästerskap framöver. För kallelse/inbjudan till värjans elitläger gäller detta från och med period 2. Inbjudan till period 2 kommer i mitten av oktober. För florettfäktarnas del innebär detta att deltagande på SvFF’s Inventerings-, Sparring- och Helgläger samt eventuella andra sammankomster är obligatoriskt.
I praktiken innebär detta att man måste tacka ja/anmäla sig och delta på de träningsläger som man är inbjuden/uttagen till, om man vill få en plats i våra landslag. Det innebär också att man kan ha ett giltigt skäl till att inte kunna delta på träningsläger. Om man har ett giltigt skäl så får man söka ledigt. Det är grenledare som bedömer och lämnar besked om ledigheten godkänts. Sjukdom är naturligtvis ett giltigt skäl. Är man så skadad att man inte kan fäkta, så kommer man inte att bli inbjuden/uttagen.

Utlandsfäktare och fäktare uttagna i SOK-program kan få ett eget program att följa och bedöms då utefter den egna planeringen.

Tackar man ja till träningslägren ställer man även upp på de kriterier som gäller för träningslägren.

Landslagsledningen