Fin årsmöteshelg och anonymt skitprat

Verksamhetskonferensen, där vi borrade djupare i
ungdomsfrågorna, gav mängder av impulser. Peter Ejemyr i styrelsen hade gjort
en fin sammanställning av vår enkät, och med hjälp också av Rolf Carlsson,
lektor på GIH och nestor inom forskningen om ungdomsidrott, fick vi många
impulser till hur vi bl.a. ska lyckas hålla kvar de unga längre i vår idrott.
Engagemanget var stort, deltagandet i diskussionen brett. Nu fortsätter vi och
drar slutsatser av enkäten och får så småningom ett brett samtal om hur vi ska
bli ännu bättre.

Vid årsmötet fanns en bred enighet om styrelsens förslag
till verksamhetsplaner och budget. För två år sedan gjorde vi ett misstag i
budgeteringen. Det är nu tillrättat, och vi kunde redovisa ett hyggligt
överskott.

När vi träffades för ett år sedan var
landslagsorganisationen lite oklar. Det är nu också full kraft i den. Björne
Väggö, Peter Barvestad och Martin Roth Kronwall arbetar nu hårt för att lyfta
både värjan och floretten. Den idrottsliga verksamheten får ännu större tyngd i
både verksamhetsplaner och budget. Och visst gav det extra fin stämning, när vi
veckan före årsmötet kunde se vårt damvärjlag på silverplats i världscupen.

Valen skedde i bred enighet. Lennart Åström, ordförande i
Sydsvenska Fäktförbundet, och Patrik Joelsson, ordförande i Östersund-Frösö FK,
blir utomordentliga tillskott, sedan Peråke Wiberg, Christian Edling, Jonas
Eklund och Martin Roth Kronwall lämnade efter utomordentliga insatser.

Fyra ersattes av två beroende på stadgeförändringen om
ett lägre antal styrelseledamöter.

Vi har en större andel föreningar som deltar på våra
förbundsmöten än många andra specialförbund. Men det saknades några föreningar,
som av olika skäl har extra stor betydelse för svensk fäktning. Det samarbete
vi har kräver deltagande vid viktiga möten.

I verksamhetsplanen beskrev vi de här områdena som allra
viktigast under 2014:

·     
Fäktningen inför framtiden – från ord till
handling

·     
Ungdomsfäktningen

·     
Förankring av utvecklingstrappan

·     
Ökad satsning på den idrottsliga verksamheten

Nu
ska vi tillsammans i förbund och föreningar utforma verksamhetsplaner med
speciell kraft på ungdomsidrotten. Vårt program ska bli verklighet. En remiss
om detta kommer efter sommaren.

När
styrelsen samlades kände vi oss mycket nöjda med förbundsmöteshelgen. Och vi
gjorde en arbetsfördelning, som kommer att fungera.

En
viktig del i styrelsearbetet i ett mindre förbund utan stora kommersiella
intäkter är, precis som i föreningarna, också att göra ett operativt arbete. Vi
måste på olika sätt lätta arbetsbördan för vår alldeles lysande
generalsekreterare Pierre Thullberg.

En
förbundsmöteshelg som den vi hade ökar motivationen och kraften i styrelsen.
Glädjen över att göra nytta för en viktig sak är drivkraften både i förbundsstyrelsen
och i föreningsstyrelserna. Glädjen ersätter arvodet i den allra största delen
av svensk idrott. Svenska Fäktförbundet är inget undantag.

Ibland
grumlas glädjen. För någon dag sedan kom ett anonymt mail till ett antal personer
i våra föreningar. Där kunde vi, förutom mängder av dumheter, läsa att ”Lars Liljegren och hans anhang” nu hade
blivit omvalda.

Vid
förbundsmöteshelgen antog vi i bred enighet programmet ”Fäktningen inför
framtiden”. Där kan vi läsa följande om ett av våra kärnvärden, sportsmannaandan:

”Sportsmannaandan ska också prägla Svenska Fäktförbundets
demokratiska diskussion vid möten och på hemsidor. Offentlig debatt, öppenhet,
högt i tak men också förmågan att hålla isär sak och person är
sportsmannaandans demokratiska tillämpning
.”

Det
citatet är något att fundera på för de flesta av oss, när vi sätter oss vid
datorn eller knappar på mobilen.

För
ett par hundra år sedan hade den anonyma skribenten hälsats välkommen med sekonder
i gryningen.

Kom
nu ut från anonymitetens mörker! Det är endast i sagorna trollen spricker, när
de kommer ut i ljuset.

Lars Liljegren