Florettläger i Göteborg 2-4 oktober

Lista på inbjudna fäktare i bif. PM. Dessa är inlagda i Ophardt.

Fäktare bekräftar deltagande genom betalning (se PM) eller lämnar återbud snarast per e-post (!) till peter.ejemyr@fencing.se och henrik.lundegard@fencing.se.

Betalning på det sätt som beskrivs i PM.Giltig licens krävs.

Frågor till Henrik Lundegard: henrik.lundegard@fencing.se, 031-140910.

Kalendersida på Ophardt Online.