Förändringar i schema för landslagsläger

Förändringarna som har gjorts är att de båda lägren i juni är strukna och den preliminära platsen för de andra vårlägren är ändrad från Kungsängen till Göteborg (militärt förband). Fler klasser har läger under våren och testläger ligger nu i maj. Än är inte platsen spikad så det är inte läge att boka biljetter för någon ännu. 

För de som kvalar till senior-EM och VM görs specialarrangemang för förberedelsläger utomlands i samråd med landslagsledning och klubbtränare.