Svenska Fäktförbundets samarbeten

ApoEx

ApoEx grundades 2010 i syfte att förenkla och förbättra vården. Sedan dess har tusentals vårdföretag inom privat och offentlig sektor valt ApoEx som sin strategiska partner avseende försörjning av läkemedel och förbrukningsmaterial. Verksamheten kännetecknas av kunddriven innovation och attityden att ingenting är omöjligt. Läs mer om ApoEx på www.apoex.se

Eastek

Eastek är en legotillverkare av elektroniska produkter med korta serier och komplex design inom hälsovård, bygg, transport och säkerhet. Eastek har verksamheter i bland annat USA, Sverige och Kina. Läs mer på eastekinternational.com

TermWeb

TermWeb är en programvara som förenklar hanteringen av stora termdatabaser. Rätta termer är nyckeln till kostnadseffektivitet i översättning, dokumentation, sökordsoptimering, och marknadskommunikation. Läs mer på interverbumtech.com