Fortsatta regler och rekommendationer kring covid-19 vid fäkttävlingar

Även om restriktioner och rekommendationer på många områden och i många länder nu lättas upp så kvarstår regler för fäkttävlingar som arrangörer och deltagare har att följa.

Även om de flesta regler i första hand handlar om arrangörens åtgärder så är det viktigt att deltagande fäktare och ledare känner till dessa och naturligtvis känner till de regler som direkt gäller fäktarna. Det är också viktigt att veta att brott mot dessa regler leder till varning och kan i sista hand leda till uteslutning.

Klicka här för att läsa de regler som gäller vid FIE-tävlingar.

Klicka här för att läsa de regler som gäller vid EFC-tävlingar.

Klicka här för att läsa de regler som gäller vid svenska tävlingar.