Fystester i klubbarna

I två års tid har landslagsaktiva och de som aspirerar på en landslagsplats testats två gånger per år på våra träningsläger. Slutsatsen är att konditionsträning är det område som i särklass har mest utvecklingspotential. Därför är vår rekommendation att sätta fokus på konditionsträning och även mäta denna regelbundet (gärna månadsvis) på klubbnivå med hjälp av beep-test. Stående längd är också att rekommendera som ett test. Ytterligare tester som kan köras är tre stående längd på raken, shuffle-test samt corestyrketest.

Exempel på protokoll för hela testbatteriet bifogas. Finns även under fliken Fysträning under Landslag. 

För beskrivning av testerna: 

Stående längd: se protokollet

Tre stående längd i följd: https://www.youtube.com/watch?v=E5I9455nX9k

Beep-test: Ladda ner appen ”Beep Test: Armén konditionstest”. Välj 15m då många fäktsalar inte är 20m.

Shuffletest: www.fencing.se/landslag/fystraning/faktfys/beskrivning-intensivt-benarbete/

Corestyrketest: Program skickas av Pontus efter begäran: pontus.weman@gmail.com.