Gör en personalunion mellan Riksidrottsstyrelsen och SISU-styrelsen!

Läs motionen i pdf-format nedan.