GRUFF i Stockholm 18-19 mars

Syftet med denna utbildning är att ge en grund inom områden som är viktiga för att man ska kunna driva – och bidra till – en bra fäktverksamhet. Alltså en slags fäktningens allmänbildning.

GRUFF är en lärgruppsutbildning som är godkänd av SISU-Idrottsutbildarna och som strävar efter att ge den enskilde ett större utbyte av sitt engagemang inom fäktsporten, oberoende av om det är som aktiv fäktare eller engagerad förälder, förtroendevald eller tävlingsledare, instruktör, eller domare.

GRUFF är också obligatoriskt förkunskapskrav för den som planerar att gå SvFF:s Instruktörsutbildning Steg 1.

Observera att GRUFF är ett lärgruppsmaterial, inte en föreläsningsserie. Det innebär att det är VIKTIGT! att deltagarna har läst materialet före kurstillfället och kan delta aktivt i diskussionerna.

Datum: 18:e och 19:e mars.

Tid: Start kl 09.30 båda dagarna. Slut preliminärt kl 17.00 båda dagarna.

Plats: Stockholms Allmänna Fäktförening, SAF, Kräftriket 21B, Stockholm

Karta: http://bit.ly/1zZEtGD

Kursledare: Jonathan Bladin, EGF och Mats Verdonk, SAF

Kostnad: Utbildningens kostnader täcks av Idrottslyftet.

Kursmaterial:

1: Lärgruppsmaterial och handledning för GRUFF: (http://www.fencing.se/om-faktning/faktskolan/utbildningsmaterial-och-litteratur/GRUFF/

2: Att fäkta florett och värja, (”pärmen”)

3: Svenska Fäktförbundets utvecklingstrappa. (http://www.fencing.se/om-faktning/idrottsutveckling-faktning/utvecklingstrappa-faktning/ )

Kursmaterialet kommer att på lämpligt sätt distribueras till kursdeltagarna i fysisk form i slutet av mars. Anmälda kan med fördel börja läsa in materialet med hjälp av länkarna ovan.

Anmälan: Till fs222@hotmail.com snarast, dock senast 1:a mars. Begränsat antal platser. Förtur till de som ämnar gå årets Instruktörskurs Steg 1 på Bosön. Anmälan med; namn, personnummer, e-post, mobil-nr samt en försäkran att den anmälde vet att han eller hon måste läsa in materialet före kurshelgen!