Grundkurs för Fäktledare

GRUFF är en lärgruppsutbildning som är godkänd av SISU-Idrottsutbildarna. Syftet är att ge dig ett större utbyte av ditt engagemang inom fäktsporten, oberoende av om det är som aktiv fäktare eller engagerad förälder,
förtroendevald eller tävlingsledare, instruktör, domare etc.

GRUFF är förkunskapskrav för den som planerar att gå SvFF:s Instruktörsutbildning Steg1.

Läs mer i bifogad pdf