Handlingar till Svenska Fäktförbundets årsmöte 2018

Nedan finns årsmöteshandlingar för nedladdning.

I syfte att hålla nere kostnader och spara på miljön kommer handlingarna enbart att distribueras elektroniskt.