​Har din förening rätt e-postadress?

1. Den som vill komma i kontakt med en fäktförening på hemorten letar ofta kontaktlistan för klubbar på fencing.se. Det är föreningen som ansvarar för att det är rätt uppgifter som står där. Ändringar görs genom att föreningen mailar till info@fencing.se.

2. Föreningens officiella uppgifter (org-nr, styrelse, bankkonto, e-post och mycket annat) är det som står i IdrottOnline. Den e-post som där finns angiven används av RF och SvFF i officiella sammanhang (IdrottsLyftet, mm.) och måste vara rätt. Föreningen loggars själv in och gör alla ändringar.

3. Många hittar naturligtvis en fäktförening genom dess egen hemsida. Ofta kan e-postadress stå på flera ställen. Kontrollera gärna att allt är rätt.

Med detta sagt är det viktigt att påminna om att Svenska Fäktförbundets officiella kungörelseorgan är fencing.se. Det är här (och ingen annan stans) som årsmötesinbjudningar, remisser, uttagningsbeslut formellt publiceras under rubriken Aktuellt. Den som är föreningsaktiv bör därför följa detta flöde på fencing.se.

Att SvFF sedan – ibland – använder sig av e-post, Facebook och Twitter för att ”puffa” för sådant som publiceras på fencing.se får bara ses som en extra service. Vi kan inte garantera att ett e-postmeddelande kommer fram eller att vår puff syns i Facebookflödet.