​Hjälp Svensk Fäktning att bli bättre – svara på vår enkät!

Syftet är att föreningarna och Svensk Fäktning ska få nya insikter om relationen till fäktare, ledare och fäktningens många olika följare. Det i sin tur hjälper oss att göra fäktningens erbjudande bättre till medlemmarna och på sikt också en mer attraktiv idrott för sponsorer och andra partners.

Du som är medlem eller familjemedlem till en yngre fäktare eller på annat sätt aktiv inom fäktningen kan hjälpa oss mycket genom att svara på enkäten. Undersökningen tar ca 10 minuter och vi uppskattar stort din tid och engagemang!

Länk till undersökningen hittar du här: Enkät – Svensk Fäktnings intressenter