Inbjudan till domarseminarium

Seminariet avhålls lördagen 21 maj på Scandic Karlskrona från kl 18.00 till ca kl 20.00. Seminariedeltagare bjuds på middag, dock bekostas egen dryck. På seminariet kommer vi att gå igenom bl a nya regler, regeltolkningar, olika domarroller samt domarutveckling i Sverige. Vi inbjuder även deltagarna att komma med egna förslag till specifika frågor eller ämnen att ta upp. Sista anmälningsdag för att vara med på middag är söndag 15 maj. Anmälan (inklusive frågor/egna ämnen) till domare@fencing.se.