Verksamhetskonferens och årsmöte 2015

Välkommen till 2015 års verksamhetskonferens och årsmöte som genomförs den 7-8 mars på Bosön. Konferensen startar med lunch lördagen den 7 mars kl. 12.00 och avslutas med lunch på söndagen kl. 12.00. Årsmötet äger rum direkt därefter på Bosön, börjar på söndagen den 8 mars kl. 13.00.

Föreningar och distrikt har rösträtt på årsmötet i enlighet med förbundets stadgar. Antal medlemmar är det antal individer föreningen har registrerat som medlemmar i IdrottOnline per den 1/1 2015. Ombud skall styrka sin behörighet att företräda SDF eller föreningen. Vänligen anmäl fullmakt till kansliet i god tid genom användande av bifogad blankett.

Till verksamhetskonferensen inbjuds Ombud Fäktning samt minst en representant per SDF/förening. SvFF står för övernattning mellan lördag och söndag för Ombud Fäktning samt för en representant per förening/SDF för föreningar utanför Stockholms län. För övriga kostar övernattning 1000 kr. Boende sker i enkelrum.

Resebidrag betalas ut enligt följande till deltagande föreningar:

  • Avstånd från Stockholm under 30 mil: Ingen ersättning
  • Avstånd från Stockholm 30-60 mil: 500 kr
  • Avstånd från Stockholm mer än 60 mil: 1 000 kr

Resebidrag betalas ut automatiskt enligt ovan. Utbetalning sker i efterskott till de organisationer som varit representerade på årsmötet.

Preliminär röstlängd

Anmälan och hotellbokning ska ske senast 31 januari. Logi som inte ska betalas av SvFF kommer att faktureras respektive förening/SDF i förväg. Anmälan kan endast ske via denna länk:

https://docs.google.com/forms/d/1WcKb2gGGD6r6kbcnn5_kA1g-85YdqxHu2AJuCXY_xts/viewform

Varmt välkommen!

SVENSKA FÄKTFÖRBUNDET

Lars Liljegren

Förbundsordförande

Preliminärt program för verksamhetskonferens 2015

Plats: Bosön, Lidingö. www.boson.nu

Lördag 7 mars

12.00 Lunch

13.00 Välkommen

Fäktningen inför Framtiden – konkreta handlingsplaner och
strategi för ungdomsfäktningen

Kampen om själarna; traditionell idrott i en allt hårdare konkurrens; Goda exempel från landets fäktföreningar

15.30 Kaffe

16.00 Gruppdiskussion: Strategi för svensk ungdomsfäktning. Gör vi rätt saker? Gör vi tillräckligt?

17.00 Kort gruppredovisning i plenum

17.30 Ombyte till middag

19.00 Gemensam middag

Söndag 8 mars

09.00 Landslagsverksamheten idag och under de kommande åren

10.00 En digital mötesplats för Sveriges fäktmästare och fäkttränare

10.30 Kaffe

11.00 Nyheter i Ophardt, fencing.se, anmälningsrutiner, mm.

IdrottOnline – krav för bidrag, mm.

12.00 Lunch

13.00 Årsmöte

.