Info om 2015 års instruktörsutbildningar

2015 års instruktörsutbildningar kommer att arrangeras enligt följande:

 • Steg 1 florett och värja, 13-18 juni på Bosön, Lidingö (16 platser)
 • Steg 2 värja, 21-27 juni på Gotland (8 platser)
 • Steg 2 florett, 21-27 juni på Gotland (8 platser)

Sista ansökningsdag är den 1/4. Resultat av antagningen meddelas senast den 15/4. Ansökan görs på särskild blankett som publiceras tillsammans med den formella inbjudan i början av februari 2015.

Avgiften är 2000 kronor för samtliga deltagare. Föreningarna bör noga undersöka vilka ledarutvecklingsbidrag som kan finnas i kommunen eller SISU-distriktet. 

De 16 platserna på Steg 1 och de 8 platserna på de två Steg 2-kurserna förväntas bli övertecknade. Platserna fördelas i första hand till dem som uppfyller förkunskapskraven den 1 april 2015. I andra hand fördelas platserna baserat på föreningstillhörighet, så att så många föreningar som möjligt får skicka deltagare.

Det är alltså hög tid för alla föreningar att inventera behov och tillgång och planera för vilka man vill anmäla till utbildningarna. Ni måste också säkerställa att dessa har de nödvändiga förkunskaperna (dvs. har gått Gruff och Plattformen och att detta är registrerat i IdrottOnline) före sista ansökningsdag 1/4.

Svenska Fäktförbundets instruktörskurser Steg 1 och Steg 2 har under de senaste åren fått mycket positiva omdömen när deltagarna lämnat utvärdering. 

Instruktörskurs Steg 1

Steg 1 är den mest grundläggande praktiska och fäktspecifika nivån i processen att utbildas till fäktinstruktör. Syftet är att den som genomgått Instruktörskurs Steg 1 ska kunna agera hjälptränare i nybörjargrupper och eventuellt efter noggrann handledning av mer utbildad instruktör själv kunna leda nybörjargrupp eller yngre fortsättningsgrupp.

Målgruppen är aktiva fäktare som antingen vill komplettera sin egen träning med arbete som instruktör eller som efter sin aktiva satsning vill fortsätta i föreningen som hjälptränare och/eller instruktör.

Det finns också möjlighet för föräldrar eller vuxenmotionärer, gärna med ledarerfarenhet från annan idrott, som efter några års egen fäktning vill bidra i föreningen som hjälptränare och instruktör, att tillgodogöra sig utbildningen.

Mål med Instruktörskurs Steg 1 är att deltagarna efter genomgången kurs ska kunna:

 • med säkerhet och tydlighet leda uppvärmning och lekar med en grupp nybörjare eller fortsättningsfäktare
 • planera ett helt träningspass för barn och genomföra detta enligt plan
 • i grupp och enskilt lära ut kursens teknikinnehåll med hög precision
 • ha förmåga och trygghet att reflektera över sin egen och andras undervisning och att utveckla sin egen metodik

Kursavgiften är 2000 kronor för samtliga deltagare. 

Förkunskapskrav Steg 1

Förutom goda grundläggande kunskaper i fäktning (min 2-3 år) så gäller följande förkunskapskrav för Steg 1:

1. Grundkurs för fäktledare, Gruff. 

Detta är en grenspecifik och lärgruppsanpassad introduktion för blivande fäktledare (ca 16 timmar) som föreningen själv enkelt kan arrangera.

OBS! Gruff arrangerar föreningen själv, eventuellt i samarbete med andra föreningar eller genom sitt distrikt. Det går alltså inte att vänta på att någon annan än den egna föreningen arrangerar en Gruff.

Samtliga kurstillfällen, såväl praktiska som teoretiska, måste redovisas till SISU av föreningen med hjälp av utbildningsmodulen i IdrottOnline Klubb, vilket möjliggör att SvFF kan kontrollera att en sökande till Steg 1 har genomgått Gruff.

Lärgruppsmaterialet (diskussionsunderlaget) till Gruff finns här.

Övrigt obligatoriskt undervisningsmaterial är pärmen ”Att fäkta florett och värja” som beställs vis SvFFs webshop.

Föreningar kan finansiera Gruff genom att ansöka om medel från Idrottslyftet. Mer info om ansökningsförfarande m.m. finns här.

För att sammanfatta; här är en checklista för Gruff:

 1. Läs information som hittas via länkarna ovan.
 2. Gå in i IdrottOnline och gör en ansökan i enlighet med instruktionerna.
 3. Gå in i webshopen på fencing.se och beställ pärmen ”Att fäkta florett och värja – SVFA12” i samma antal som man har sökt bidrag för.
 4. Genomför utbildningen.
 5. Rapportera kursen/lärgruppen i utbildningsmodulen i IdrottOnline. Var noga med att ange den ”Studieplan” som heter ”Grundkurs för fäktledare – GRUFF”, att alla deltagare står angivna som ”Fäktning” samt att det finns ledare angiven bland deltagarna.
 6. Slutrapportera projektet i Idrottslyftsmodulen i IdrottOnline.

  

Använd Gruff även för andra ledare, styrelsen och föräldrar!

Gruff är ett användbart verktyg för föreningsutveckling. Syftet med kursen/lärgruppen är att alla som på olika sätt utövar ledarskap eller på annat sätt bidrar i föreningarna ska kunna få en grund inom områden som är viktiga för att man ska kunna driva en bra fäktverksamhet – alltså en slags ”fäktningens allmänbildning”. Den som genomgår Gruff kommer att ha större utbyte av sitt engagemang inom fäktsporten, oberoende av om det är som aktiv fäktare eller engagerad förälder, förtroendevald eller tävlingsledare, instruktör eller domare etc.

2. Plattformen 

SISU-kursen Plattformen är också ett av förkunskapskraven för att bli antagen till Steg 1. Detta är en grundläggande grenöverskridande utbildning till ungdomsledare (ca 20 timmar) som arrangeras av SISU Idrottsutbildarna och som ges i samtliga SISU-distrikt. Föreningen måste själv hitta denna utbildning i sitt SISU-distrikt, anmäla samt hantera kostnader och eventuella kommunala bidrag. Det är viktigt att vara ute i god tid (!!), eftersom det i vissa distrikt ges få Plattformen-kurser och att kurserna i många distrikt tenderar till att bli fulltecknade.

Här går det att söka på när Plattformen ges i respektive SISU-distrikt: http://www.sisuidrottsutbildarna.se/. Om man inte hittar någon Plattformen-kurs i sitt distrikt så bör man ringa till sitt SISU-distrikt!  


Instruktörskurs Steg 2

Syftet är att den som genomgått Instruktörskurs Steg 2 relativt självständigt ska kunna agera tränare i nybörjar- och ungdomsgrupper i sin förening under första och andra årets utbildning.

Den primära målgruppen för Instruktörskurserna Steg 2 är de som framgångsrikt genomgått Instruktörskurs Steg 1 och därefter med goda vitsord agerat instruktör eller hjälptränare i sin förening i minst 6 månader. Det är normalt inte lämpligt att genomgå Steg 1- och Steg 2-kurserna direkt veckorna efter varandra.

Mål med Instruktörskurserna Steg 2 är att deltagarna efter genomgången kurs ska kunna:

 • med säkerhet och tydlighet leda en normal träningsgrupp bestående av barn och/eller ungdomar
 • planera en hel träningssäsong för barn och genomföra denna enligt plan
 • i grupp och enskilt lära ut kursens teknikinnehåll med hög precision
 • ha förmåga och trygghet att reflektera över sin egen och andras undervisning och utveckla sin egen metodik

Kursavgiften är 2000 kronor för samtliga deltagare.

Förkunskapskrav Steg 2

Instruktörskurserna Steg 2 kräver att den som ansöker har genomgått Instruktörskurs Steg 1 med godkänt resultat.

Den som söker till Steg 2 får gärna redan ha gjort SISU-kursen Grundtränarutbildning (GTU). Om inte så erbjuds GTU parallellt med Steg 2.

Den som söker till Steg 2 ska också i någon form ha varit verksam som instruktör eller hjälptränare i sin förening i minst 6 månader. Man ska alltså ha omsatt sina Steg 1-kunskaper i praktisk handling före det att man går Steg 2.

 Instruktörskurs Steg 3 värja

Kursen har 6 deltagarplatser. Även här är utbildningen integrerad i lägret genom att instruktörseleverna lektionerar och agerar ledare för lägergrupper. Förkunskapskrav är SvFFs Instruktörskurs Steg 2. Platserna kommer att fördelas med hänsyn till hur aktiva de sökande är som instruktörer i sina hemmaföreningar. För Steg-3-diplom kommer det också att krävas att man genomgått SISU-kursen Grundtränarutbildning 2. 

Har ni frågor om allt detta, tveka inte att ta kontakt med undertecknad.

Peter Ejemyr
Svenska Fäktförbundet

ejemyr@fencing.se

0733-611000