Inför säsongen 2020-21

De restriktioner och rekommendationer från regering och myndigheter som vidtagits för att minska spridningen av Covid-19 har som alla vet satt stora spår i Svensk idrott.

Som de flesta har räknat ut så är den resterande delen av fäktsäsongen 2019-20 inställd eller uppskjuten.

I skrivande stund så har vi ingen information om när tävlingarna kan komma igång igen men vi arbetar med en hypotes om att nästa säsong kan börja vid normal tid i månadsskiftet augusti-september.

Innan vi kan börja planera nästa säsong måste vi få kalendrarna från FIE och EFC med bland annat information kring om man avser försöka lägga in de uppskjutna/inställda världs- och europamästerskapen och hur det i så fall påverkar kalendern.

Från Svenska fäktförbundets tävlingskommitté är vår ambition att undvika att denna situation får dominoeffekter flera säsonger framåt. Huvudspåret är därför att med hänsyn till FIE och EFC försöka lägga ut den svenska tävlingssäsongen så ”normalt” som möjligt. Därefter kommer vi att tillsammans med arrangörerna för de uppskjutna SM-tävlingarna undersöka om det finns någon lämplig lucka i kalendern där föreningen också kan få tillgång till lokaler.

Alternativet för seniorer är att någon reguljär nationell tävling per vapen under hösten får SM-status. Det kan också bli så att det under 2020 tyvärr inte koras någon svensk mästare i vissa åldersklasser.

Svenska fäktförbundet bevakar aktivt dessa frågor och kommer med vidare information så snart vi vet mer från FIE och EFC.

Kontakter i dessa ärenden bör i första hand gå till Peter Ejemyr (peter.ejemyr@fencing.se) som är handläggare för TK och som koordinerar den svenska tävlingskalendern.

SvFF Tävlingskommitté