Information från SvFF:s valberedning

Tidigare information från valberedningen

Enligt stadgarna bör valberedningen sträva efter jämn geografisk spridning bland styrelsens ledamöter. Antalet ledamöter SKALL vara lika fördelad mellan könen. Valberedningen har hittills fått in följande nomineringar till Svenska Fäktförbundets styrelse:

Ana Valero Collantes (EGF, StFF)

Angelika Gyllenhoff (DIF)

Paul Fogelberg (KFA)

Åsa-Lena Andersson (ARA)

Vendela Runold (FFF)

Josef Rizell (GFK)