Information om Universiaden i Gwangin, Sydkorea 3-14 juli 2015

De flesta länder deltar med sina bästa fäktare bakom A-landslagen, så konkurrensen är mycket stark.

Kriterier för att delta i Universiaden

 • Svensk medborgare.
 • 18-28 år (fylla minst 18 och max 28 under 2015, dvs född tidigast 1997 och senast 1987 ).
 • Student (man ska bedriva eftergymnasiala studier vid universitet, högskola, folkhögskola, ky-utbildningar eller komvux). Man uppfyller även FISU:s studiekrav om man ej längre studerar men har gjort det under 2015 eller avlagt eftergymnasial examen under 2014 eller 2015.
 • Distansstudier och deltidsstudier är behörighetsgrundande. Det finns inget krav på antal poäng eller på vilken fart som deltagaren studerar.
 • Studier kan ske i Sverige eller utomlands

Antal fäktare som får delta

 • Fyra fäktare får fäkta individuellt i respektive vapengren.
 • Dessutom finns det möjlighet att ställa upp i lagtävlingen.

Intresseanmälan

Intresseanmälan ska skickas till grenledare senast 30 mars. Svenska Fäktförbundet uppmanar alla som är intresserade att anmäla detta till respektive grenledare. 

Grenledare florett: Martin Roth Kronwall, martin@fencing.se

Grenledare värja damer: Björne Väggö, bjorne@fencing.se

Grenledare värja herrar: Peter Barvestad: peter.barvestad@fencing.se

Uttagning

Fyra fäktare får fäkta individuellt i resp. vapengren.Uttagning görs i landslagsledningen i början av april. Uttagning baseras på fäktmässiga resultat och fäktarnas utveckling:

 • Ettan på poäng är garanterad plats. 
 • Övriga tas ut på bedömning.

Ekonomi

 • De tävlande står för alla kostnader själva och förbundet planerar i dagsläget inte att skicka någon ledare.
 • Deltagaravgiften är 10 euro/person /dygn. I denna kostnad ingår boende, mat och lokala transporter.
 • Dessutom tillkommer en engångsavgift på 20 euro/person i ackrediteringsavgift.
 • Utöver ovan kostnader tillkommer en domaravgift per fäktare. FIE utser alla domare.
 • Under Universiaden i Kazan 2014 var denna kostnad 180 Euro / fäktare.
 • Slutgiltig domaravgift är inte fastställd av FIE. Kalkylera med 180-200 Euro / fäktare.