Informationsmaterial från myndigheter

Informationsaffisch till deltagare i sammankomster

På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du en länk till affischoriginal som kan användas för att sättas upp i lokalen där sammankomster (möten, träning, tävling) äger rum.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/informationsmaterial/

Information om handhygien

På 1177 Vårdguiden finns information om hur man tvättar händerna på rätt sätt. På denna sida finns en instruktionsfilm som du kan länka till. Även Folkhälsomyndigheten har en video om handhygien bland sitt informationsmaterial. Vilken man använder är en smaksak.

https://www.1177.se/liv–halsa/sunda-vanor/sa-har-tvattar-du-handerna/

Information till utländska deltagare på andra språk

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns länk tillgrundläggande information för inresande till Sverige från länder där smittspridning förekommer (dvs i princip alla länder)  som kan användas för att sättas upp i lokalen där sammankomster (möten, träning, tävling) äger rum och fogas till inbjudningar mm.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/informationsmaterial/