Inställda klasser på SM

Klasserna i värja dam veteran samt alla veteranklasserna för florett ställs in pga. för få anmälda deltagare. 

TB S.11.3: ”Lägsta deltagarantal i en klass för att ett individuellt svenskt mästerskap ska äga rum är sex. Lägsta deltagarantal för att ett svenskt mästerskap i lag ska äga rum är tre lag från minst två olika föreningar.”