​Instruktörsutbildningar 2017

Det är viktigt att såväl kandidater som klubbar tar till sig informationen nedan, planerar för deltagandet och tillser att man har gått de förkunskapskurser som krävs för att bli antagen. 

Nytt för i år är att kursen GTU1 inte kommer att ges som en integrerad del av Instruktörskurs steg 2 på Gotland. Istället måste den som vill gå steg 2 själv leta upp en GTU1-kurs och gå den under våren.

Steg 1

Instruktörskurs steg 1 arrangeras på Bosön den 17-22 juni (16 platser). Kursen utbildar blivande instruktörer på både florett och värja. Förutom goda grundläggande kunskaper i fäktning (min 2-3 år) så ska den sökande för att kunna bli antagen ha gått två kurser:

1. Gruff (Grundkurs för fäktledare) som arrangeras av den egna föreningen, flera föreningar i samarbete eller av distriktsorganisation. Gruff kan genomföras som en helgkurs eller som en lärgrupp (”studiecirkel”). Den som planerar att gå steg 1 bör därför skyndsamt påverka sin egen förening och/eller undersöka huruvida det egna distriktet planerar för en Gruff-kurs.

Föreningar kan finansiera Gruff genom att ansöka om medel från Idrottslyftet. Mer info om ansökningsförfarande m.m. finns här.

2. Plattformen, vilken arrangeras av SISU-distrikten. Gå till http://www.sisuidrottsutbildarna.se/, sök på ”Plattformen” i det egna eller närliggande distrikt. Den som planerar att gå steg 1 bör snarast anmäla sig till Plattformen, eftersom vårens kurser (framförallt i Stockholm) snabbt brukar bli fulltecknade. Plattformen är nu (återigen) öppen för den som under året fyller 15.

För att kunna bli antagen till Instruktörskurs steg 1 på Bosön så måste man ha gått båda dessa kurser före steg 1-kursen. Den som under 2017 fyller 15 år kan ansöka till steg 1.

Steg 2 florett resp. värja

Instruktörskurs steg 2 värja arrangeras på Bosön den 17-22 juni, parallellt med det traditionella Gotlandslägret (8 platser). OBS datumen! (Lägret har i år flyttats till veckan före midsommar.)

För att kunna bli antagen så måste den sökande dels ha genomgått steg 1 med godkänt resultat, dels ha gått SISU-kursen Grundtränarutbildning (GTU1). Nytt för i år är att kursen GTU1 inte kommer att ges som en integrerad del av Instruktörskurs steg 2 på Gotland. Istället måste den som vill gå steg 2 själv leta upp en GTU1-kurs och gå den under våren. Gå till www.sisuidrottsutbildarna.se sök på GTU eller Grundtränarutbildning i det egna eller närliggande distrikt. Den som planerar att gå steg 2 bör snarast anmäla sig till GTU, eftersom vårens kurs kan bli fulltecknad. GTU1 ges dock sällan mer en än gång per termin i varje distrikt. (I Stockholm ges GTU1 den 1-2/4.)

För att kunna bli antagen till Instruktörskurs steg 2 på Bosön så måste man alltså ha gått GTU1 före steg 2-kursen.

Steg 3 florett resp. värja

Instruktörskurs steg 3 värja arrangeras på Bosön den 17-22 juni, parallellt med det traditionella Gotlandslägret (6 platser). OBS datumen! (Lägret har i år flyttats till veckan före midsommar.)

För att kunna bli antagen så måste den sökande dels ha genomgått steg 2 med godkänt resultat, dels under en tid varit aktiv som instruktör i den egna föreningen.

För att erhålla steg 3-diplom krävs även att man genomgått Sisu-kursen GTU2. Kontakta föreningens Sisu-konsulent för att utröna när och var det är möjligt.

Övrig info:

– Kostnaden för dessa kurser subventioneras kraftigt av IdrottsLyftet och avgiften för föreningarna kommer (prel.) att vara 3000 kronor per deltagare. Många kommuner har bidrag för ledarutbildning. Eventuellt kan Sisu-distriktet bidra till delar av kostnaden.

– Sista ansökningsdag är den 1/4. Resultat av antagningen meddelas senast den 15/4. Ansökan görs i ett formulär online som publiceras tillsammans med den formella inbjudan i början av 2017.

– De 16 platserna på steg 1 och de 8 platserna på steg 2-kursen förväntas bli övertecknade. Platserna fördelas i första hand till dem som uppfyller förkunskapskraven den 1 april 2017. I andra hand fördelas platserna baserat på föreningstillhörighet, så att så många föreningar som möjligt får skicka deltagare.

– Alla Sisu-distrikt har i skrivande stund inte lagt in alla vårens utbildningar på www.sisuidrottsutbildarna.se

– Svenska Fäktförbundets instruktörskurser Steg 1 och Steg 2 har under de senaste åren fått mycket positiva omdömen när deltagarna lämnat utvärdering.

– Såväl kandidater som föreningsledare och tränare är varmt välkomna med frågor och synpunkter på ovanstående till Peter Ejemyr, 0733-611000, ejemyr@fencing.se.

Peter Ejemyr
Svenska Fäktförbundet