Instruktörsutbildningar i juni 2017

Svenska Fäktförbundet inbjuder härmed till:

  • Instruktörsutbildning Steg 1 på Bosön 
  • Instruktörsutbildning Steg 2 florett på Gotland
  • Instruktörsutbildning Steg 3 florett på Gotland 
  • Instruktörsutbildning Steg 2 värja på Gotland 
  • Instruktörsutbildning Steg 3 värja på Gotland 

På grund av att Gotlandslägret just i år bytt vecka så går samtliga kurser 17-22 juni.

Se detaljerad info i respektive inbjudan, bifogade nedan som PDF.

Ansök gärna så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är den 1:a april. Besked om antagning lämnas senast 15/4.

Antalet platser är begränsat och fördelas i första hand bland de sökande som vid ansökningstidens utgång den 1/4 uppfyller samtliga förkunskapskrav.

Den som för att bli antagen behöver gå Gruff kan med fördel göra det i regi av Stockholms Fäktförbund den 18-19 mars. Mer info här. Anmäl snarast!

Den som inte ännu ha gått Plattformen söker upp en sådan i sitt SISU-distrikt. Sök på http://www.sisuidrottsutbildarna.se/. Men skynda att anmäla! Plattformen-kurserna på våren blir varje år snabbt fulltecknade.

I år kommer inte den obligatoriska SISU-kursen Grundtränarutbildning (GTU1) att ges parallellt med Gotlandslägret. Kandidater till steg 2 bör därför söka upp den kursen hos www.sisuidrottsutbildarna.se/, och helst gå denna under våren men senast under hösten 2017.

Kostnaden för respektive steg-kurs är 3000 kronor för samtliga deltagare. Avgiften är starkt subventionerad av medel från Idrottslyftet. Boende och måltider ingår, dock ej reskostnader. Föreningarna bör undersöka möjligheten till kommunala bidrag. Efter besked om antagning ska avgiften betalas senast den 1/5 till SvFF:s bankgiro 124-7956.

Frågor besvaras av undertecknad, ejemyr@fencing.se, 0733-611000.

Välkomna!

Peter Ejemyr
Svenska Fäktförbundet