Instruktörsutbildningar i juni 2018

Svenska Fäktförbundet inbjuder härmed till:

  • Instruktörsutbildning Steg 1 på Bosön den 16-21 juni
  • Instruktörsutbildning Steg 2 och 3 florett Steg 2 och 3 värja den 24-30 juni på Gotland

Ansök gärna så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är den 15:e april. Besked om antagning lämnas senast 20 /4.

Antalet platser är begränsat och fördelas i första hand bland de sökande som vid ansökningstidens utgång den 15/4 uppfyller samtliga förkunskapskrav.

Den som för att bli antagen behöver gå Gruff kan med fördel göra det i regi av Stockholms Fäktförbund den 5-6 maj. Mer info här. Anmäl snarast, antalet platser är begränsat!

Den som inte ännu ha gått Plattformen söker upp en sådan i sitt SISU-distrikt. Sök på http://www.sisuidrottsutbildarna.se/. Men skynda att anmäla! Plattformen-kurserna på våren blir varje år snabbt fulltecknade.

I år kommer inte den obligatoriska SISU-kursen Grundtränarutbildning (GTU1) att ges parallellt med Gotlandslägret. Kandidater till steg 2 bör därför söka upp den kursen hos www.sisuidrottsutbildarna.se/, och helst gå denna under våren men senast under hösten 2018.

Kostnaden för respektive steg-kurs är 3000 kronor för samtliga deltagare. Avgiften är starkt subventionerad av medel från Idrottslyftet. Boende och måltider ingår, dock ej reskostnader. Föreningarna bör undersöka möjligheten till kommunala bidrag. Efter besked om antagning ska avgiften betalas senast den 1/5 till SvFF:s bankgiro 124-7956.

Frågor besvaras av undertecknad, ejemyr@fencing.se, 0733-611000.

Välkomna!

Peter Ejemyr
Svenska Fäktförbundet