2015 – Instruktörsutbildningar under Gotlandslägret

Anmälan sker direkt till SvFF senast 1 april och SvFF meddelar sedan senast 15 april vilka som blivit antagna. Formella inbjudningar kommer att publiceras på fencing.se i början av februari.

(Steg 1 planeras till Bosön 14-18 juni.)

Läs mer i bilagd PDF.

Mer information om lägret finns här.