Intensiv instruktörskurs på Bosön

Lärare på steg 1-kursen för andra året var Max Körlinge och Larisa Dordevic. De fick ligga i för att hinna med alla moment. Instruktörskursen pågår i knappt fem dygn och dagarna börjar tidigt och slutar sent.

– Flera deltagare kände av det späckade tidsschemat och tyckte det var jobbigt att schemat ändrades och drog ut på tiden, kommenterar Max och Larisa i sin utvärdering. Samtidigt tyckte många att det var bra att vi hann med så mycket och inte hade någon dötid.

Utvärderingar från deltagarna ger kursen mycket högt betyg och Max och Larisa kan nöjt konstaters att ”eleverna tydligt förbättrade sig till en relativt hög och godkänd nivå när utbildningen var klar”.

Verklighetstrogen praktik

En hel dag under steg 1-kursen ägnas åt praktik med nybörjare. Detta år var det ett femtiotal barn uppdelade på två grupper, 6-7 år respektive 8-9 år, som vågade sig på att prova fäktning för första gången under ledning av instruktörseleverna. 

En annan dag ägnas åt praktik med unga fäktare som har fäktat någon termin där eleverna har möjlighet att träna på lektionsmoment med fäktare i rätt ålder. Fäktarna kommer från klubbar i Stockholmsområdet.

Examination

Nytt för i år var att utbildningen avslutades med en formell examination. Fäktmästare Orvar Jönsson bedömde deltagarnas lektionering efter ett strukturerat bedömningsformulär där följande aspekter bedömdes under en värj- och en florettlektion:

  • Rörelse i lektion
  • Variation av olika distans i lektionen
  • Vapenrörelser (teknik)
  • Visad förmåga att korrigera, förstärka och ge återkoppling till eleven
  • Avvägning och rytm i lektionen (repetitioner/vila)

– Alla höll mer än godkänd nivå och i vissa fall var det mycket bra, kommenterar Orvar. Lektionerna var ofta väl avvägda. Deltagarna har förstått hur vi behöver utmana elever till utveckling, inte sätta dem i situationer de inte är redo för eller ha så många repetitioner att de blir uttråkade eller tappar koncentrationen.

– Tekniskt har deltagarna nått målen men överlag har jag efterlyst mer rörelse i lektionerna, fortsätter Orvar. För att klara detta behövs övning på hemmaplan. På steg 2- och steg 3-nivån hamnar fokus mer på den individuella lektionstekniken. Steg 1 handlar ju mycket om tekniker att leda och undervisa i grupp.

Nästa steg 1-kurs äger rum på Bosön veckan innan midsommar 2017, preliminärt 17-22 juni.

Syftet med instruktörskurs steg 1

”Instruktörskurs steg 1 är den mest grundläggande praktiska och fäktspecifika nivån i processen att utbildas till fäktinstruktör. Syftet är att den som genomgått Instruktörskurs steg 1 ska kunna agera hjälptränare i nybörjargrupper och eventuell efter noggrann handledning av mer utbildad instruktör själv kunna leda nybörjargrupp eller yngre fortsättningsgrupp. Utbildning sker på både florett och värja och deltagarna ska vid slutet av utbildningen kunna ge en lektion motsvarande blått märke på båda vapnen.”

Godkända steg 1-deltagare 2016

Madina Bakhurevic, MFFG
Rikard Ekman, FFF
Olivia Elwing, ARA
Marcus Eriksson, I2
Dagmar Grinneby, DIF
Gustav Håkansson, DIF
Line Jönsson, ARA
Johan Lewin, WFF
Anton Lundqvist, LUGI
Carl Nyström, I2
Gustaf Rasin, LöFK
Jukka Salo, NFF, KFUM Norrköping