2017 – ​Internationell rullstolsfäktning – nu med svenskt deltagande

Bland likheterna hör bland annat vapen, uniform, bedömningskriterier och tävlingsupplägg. Olikheterna gäller självfallet reglerna för hur rullstolen får vara beskaffad, samt att stolarna är låsta på ett fast avstånd.

Matcherna är ändå förvånansvärt lika vanlig fäktning, med regelrätta utfall – dvs. att fäktare kastar sig framåt med full fart – och med att man luras med avståndet, men då med kroppen.

Det är många nationer som är aktiva, på t.ex. rankinglistan för värja herrar i kategori A (den minst handikappade klassen) är det just nu 30 nationer representerade och det finns världscuptävlingar över hela världen. Det finns också en mycket professionell organisation, IWASF som samordnar det internationella arbetet, dvs. läger, tränarutbildning, domarexaminering, etc.

Rullstolsfäktningen i Sverige har dock hittills varit en ganska liten verksamhet och begränsad till försök på enskilda klubbar. Något deltagende på internationella tävlingar har tidigare inte skett, men vid världscupstävlingen i Pisa i mars skedde debuten för Sverige.

Jacob Runold från FFF, som genomgått en allvarlig knäoperation, blev vid tävlingen klassificerad in i kategori A och fick därmed tillåtelse att göra sin första start. Vid tävlingen, som genomfördes helt med FIE:s regler, en poule från vilka 20-30 procent slogs ut och därefter direkteliminering slutade Jacob på 21:a plats av 31 fäktare.

Det är fascinerande att se att alla dessa fäktare, som med stolthet representerar sina länder och som på alla sätt är gedigna idrottsmän, på samma gång har ett handikapp; sitter bunden i en rullstol, har benprotes efter amputation eller har olika medfödda skador. Rullstolsfäktning har alla möjligheter att ge stora idrottsupplevelser för den som är rullstolsbunden eller som av annan orsak inte kan fäkta på det vanliga sättet. Jag samordnar nu rullstolsfäktning i Sverige och besvarar gärna alla frågor. Det skulle vara fantastiskt om rullstolsfäktningen kunde växa även här.

Jeannette Runold
Ansvarig för rullstolsfäktning inom SvFF
parafencing@fencing.se


Läs mer: IWAS hemsida

Video: Jacob Runold fäktar i Paris