Jämställdhet i fokus på FIE-kongressen

Se filmen, som visades vid kongressen, där bland andra ordföranden i Internationella Olympiska Kommittén Thomas Bach och Svenska Fäktförbundets ordförande Lars Liljegren pläderar för ökat jämställdhet.

Se filmen här: https://www.dropbox.com/s/km9ectzl1peoihj/FIE%20Vi…

I omröstningen gick förslaget igenom att vardera könet ska vara representerat i FIE:s exekutivkommitté så att minst 30 procent är män och minst 30 procent är kvinnor. Motsvarande förslag när det gällde FIE:s kommissioner och råd föll dock.