Jonas Thunberg lämnar SvFF för nytt jobb

Jonas anställdes under sommaren 2017 med en avtalstid på ett år. Han slutar sin anställning den 24 maj.

– Jag kommer nu att arbeta med politik i en roll som jag tror kommer att vara utvecklande för mig, berättar Jonas.

– Det har varit ett lärorikt, spännande år som High Performance Manager och jag är säker på att svensk fäktning går en ljus framtid till mötes. Vi har mycket duktiga förbundskaptener och ett system på plats som jag är övertygad om kommer att leda till stora framgångar i längden.

– Fäktförbundet kommer att sakna Jonas, säger generalsekreterare Pierre Thullberg. Vi är mycket nöjda med hans arbete och hade erbjudit honom en fortsättning under tiden fram till OS 2020. Samtidigt vet jag att Jonas även brinner för politiken och förstår hans beslut. Jag är säker på att han kommer att vara engagerad inom fäktningen på andra sätt också i framtiden.

Kommittén för landslag och idrottsutveckling diskuterade den uppkomna situationen på sitt möte under fredagen. Otto Drakenberg är ordförande i förbundet och i kommittén:

– Arbetet med att rekrytera Jonas efterträdare till denna mycket viktiga tjänst har påbörjats. Jag vill samtidigt passa på att uttrycka mitt djupt kända tack till Jonas för de viktiga insatser som han har hunnit göra under sin tid som HPM. Ambitionen nu är att inte tappa tempo utan att få en efterträdare på plats.

Om landslagsverksamheten
Svenska Fäktförbundet beslöt att inrätta heltidstjänsten High Performance Manager som en del av strategin för att göra svensk fäktning mer framgångsrik internationellt. Under det senaste året har utvecklingstakten i landslagsverksamheten varit hög:

På seniornivå har arbetet organiserats i landslagsgrupper med de åtta bästa fäktarna på varje vapen. Landslagsgrupperna har varit huvuduppgiften för förbundskaptenerna. Hela personalgruppen med HPM och de sex nya förbundskaptenerna har genomfört ett ledarskapsprogram för att skapa en gemensam utgångspunkt och en gemensam vi-känsla.

Träningslägerverksamheten har ökat i omfattning samt lagts om så att värjfäktare och florettfäktare har läger tillsammans. Även de första sabelfäktarna har deltagit. Grunden för utvecklingen har varit ett fortsatt mycket gott samarbete med den militära fäktningen och Livgardet. På alla läger deltar nu också fystränare från fysträningsrådet.

Bättre rutiner för uppföljning och rapportering från förbundskaptenernas verksamhet finns nu på plats. För att underlätta erfarenhetsspridning och systematiskt utvecklingsarbete finns det numera välfungerande mallar för förbundskaptenernas utvecklingssamtal med de aktiva och personliga tränare och för rapporter från internationella tävlingar och träningsläger. Tydliga kriterier och nivåbeskrivningar för landslagsutveckling ger en ram för alla landslag och stödjer arbetet med att sätta upp tydliga målsättningar. En ny kravprofil har tagits fram.

Under våren har ett arbete med videoanalys satt igång. Videomaterial samlas in systematiskt vid tävlingar och ligger till grund för tekniskt-taktiska analyser med hjälp av programmet Dartfish.
Under kommande säsong kommer en ambitionshöjning för det medicinska stödet i samband med träning och tävling att få genomslag.

En enhetlig och fungerande organisation för styrning har formaliserats med tydlig ansvarsfördelning mellan styrelsen, kommittén för landslag och idrottsutveckling, High Performance Manager och förbundskaptener.