​Josef Rizell tf High Performance Manager

Kommittén för landslag och idrottsutveckling (KLL) beslutade vid sitt möte igår att Josef Rizell tar över huvudansvaret för den operativa landslagsverksamheten till dess att en ny High Performance Manager anställts. Josef är ledamot i kommittén och tar sig an uppdraget på ideell basis tills vidare.