Junior-NM i Litauen

Anmälan till samtliga klasser sker i Ophardt senast den 20/9. Fäktare eller klubbadministratör gör så kallad ”föranmälan”, vilken senare bekräftas av SvFF. Ingen begränsning av antal deltagare per land. 

Fäktare måste ha svensk licens före det att anmälan kan göras. Inget krav på EFC- eller FIE-licens. 

Förbundskaptenen tar efter sista anmälningsdag ut ett lag vardera i U20 herr och dam och förbundet gör anmälan. Fäktare som ligger högt på rankingen bör planera resa utifrån detta. Uttagna till både dam- och herrlandslag bekräftar deltagande i lagtävlingen.

Utrustningskrav samt tider för kontroll finns i arrangörens inbjudan.

Startavgiften (20 EUR) betalas på plats. SvFF betalar lagavgifterna.

Svensk överledare är Göran Flodström (goran@fencing.se)

Uttagna lag: [meddelas senare]

Pliktdomare betalas av Svenska Fäktförbundet. 

Deltagare bokar själva resa och boende. Vi föreslår de av arrangören föreslagna hotellen.

Alla deltagare bör meddela sina resplaner till goran@fencing.se. För laguttagna är detta obligatoriskt.

Arrangörens inbjudan (OBS sista anmälan för svenska fäktare är 20/9.)