Junior-NM i norska Sandefjord

Anmälan till samtliga klasser sker i Ophardt senast den 19/9. Fäktare eller klubbadministratör gör så kallad ”föranmälan”, vilken senare bekräftas av SvFF. Ingen begränsning av antal deltagare per land.

Fäktare måste ha svensk licens före det att anmälan kan göras. Inget krav på EFC- eller FIE-licens.

Laguttagning finns publicerad på fencing.se. Uttagna till både dam- och herrlandslag bekräftar deltagande i lagtävlingen.

Utrustningskrav samt tider för kontroll finns i arrangörens inbjudan.

Startavgiften (30 EUR) betalas på plats. SvFF betalar lagavgifterna.

Svensk överledare är Göran Flodström (goran.flodstrom@fencing.se)

Pliktdomare betalas av Svenska Fäktförbundet.

Deltagare bokar själva resa och boende. Vi föreslår de av arrangören föreslagna hotellen.

Alla deltagare bör meddela sina resplaner till goran@fencing.se. För laguttagna är detta obligatoriskt.

Arrangörens inbjudan (OBS sista anmälan för svenska fäktare är 19/9 och ska göras i Ophardt.)

Föranmälan och mer info.