Justering av poängskala

Svensk ranking är ett rullande poängsystem som ligger till grund för uttagningar till bl a mästerkap. Landslagsledningen korrigerar nu poänglistan i Uttagningskriterierna samt Svensk ranking avseende mästerskap. Ny poängskala gäller från och med EM och VM i respektive tävlingsklass.

Det betyder att de poäng man fått för tidigare mästerskap ligger kvar och när årets mästerskap genomförs ersätts dessa poäng med poäng enligt den nya poängskalan. Därefter kommer den nya poängskalan att gälla.

Den nya poängskalan ger endast poäng till de 16 bästa placeringarna på EM och VM. Poängen för dessa 16 placeringar är samma som för JVC/VC (skala A i uttagningskriterierna).