Kalender för 2018-19 – Uppdaterad!

Årets kalenderarbete har påverkats av att FIE-flyttat många tävlingar. Bland annat går nu alla Sat-VC (inkl. SAF-pokalen) i oktober och november. Följaktligen har även EFC fått ändra i sin kalender och som ett resultat har en del svenska tävlingar tvingats flytta.

Kalenderfilen bifogas både som Excel och PDF. Notera att Excelversionen ger stora möjligheter att sortera och filtrera.

Vänligen skicka ev. frågor och kommentarer till tk@fencing.se.

För SvFF:s tävlingskommitté

Peter Ejemyr