Distriktsdomarkurs värja

Alla intresserade födda 1999 eller tidigare är varmt välkomna.

Plats: Ehrensvärdsgymnasiet, Karlskrona
Program: Teori tisdag 14/4 kl 18.00 – 20.30 och onsdag 15/4 kl 18.00 – 20.30
Examination: I samband med A6 Masters söndag 26/4.
Kursledare: Ulf Wikström
Examinator: Joakim Holmström
Anmälan: Namn, klubb, födelsedata och e-postadress skall vara oss tillhanda senast 10/4 till ulf.w@fencing.se

För frågor, kontakta undertecknad på telefon 0733-220 665 eller på emailadress ovan.

Hjärtligt välkomna!

Ulf Wikström

Länk till reglementet: http://www6.idrottonline.se/ForsvaretsFK-Faktning/…

Svenska Fäktförbundets tävlingsbestämmelser: http://www.fencing.se/tavlingsbestammelser/

Deltagarna uppmanas att stifta bekantskap med och öva på domargesterna i förväg.