Kompensationsersättning till föreningar

Utgångspunkter

Kompensation kan utbetalas gällande evenemang och verksamhet under perioden 12 mars-30 juni 2020.

Ansökan om kompensation ska göras senast 8 maj till Svenska Fäktförbundet för ärenden som gäller inställda tävlingar.

Ansökan om kompensation för ekonomiska konsekvenser som rör annat än tävlingar ska göras via IdrottOnline senast 15 maj.

Besked om kompensation och utbetalning beräknas ske innan midsommar.

Var ska man söka?

Det finns två vägar att söka stöd antingen via specialidrottsförbund SF (Svenska Fäktförbundet) eller via DF (respektive RF/SISU-distrikt.). Riktlinjerna för ansökningarna framgår här:

Information om ansökan via SF

Information om ansökan via IdrottOnline

Inställda tävlingar

Svenska Fäktförbundet har överenskommit med RF om att förbundet samordnar och lämnar in en samlad ansökan för samtliga inställda tävlingar i tävlingskalendern under perioden 12 mars-30 juni. Det gäller de tävlingar som listas längst ned i denna text (bilaga 1).

Arrangörer av dessa tävlingar måste senast
fredag 8 maj ha inkommit med fullständiga underlag för den kompensation de yrkar för att ge SvFF tid att bereda och samordna ansökan.

De arrangörer som överväger möjligheten att genomföra sitt evenemang under kommande säsong bör ta kontakt med Svenska Fäktförbundet för att undersöka möjligheterna att planera in evenemanget i kalendern för säsongen 2020-21. Kontaktperson är Peter Ejemyr, e-post
peter.ejemyr@fencing.se.

En arrangör som ansöker om stöd för ekonomiska konsekvenser kommer inte att kunna beredas möjligheten att genomföra sitt uppskjutna evenemang då medlen fördelas i ett beslut och det inte är möjligt att ångra sig eller betala tillbaka pengarna.

Den som överväger att söka kompensation enligt denna möjlighet behöver på eget ansvar göra en samlad bedömning av riskerna och möjligheterna med olika alternativ:

  • Det är osäkert hur hög kompensationen kommer att bli för de som söker. Inom idrotten finns många som drabbats hårt av coronasmittan. RF har gjort ansträngningar för att kartlägga omfattningen av behovet. Den bedömning de har signalerat är att ingen kan räkna med att fullt ut bli kompenserad för den ekonomiska skada man lidit och att man ska räkna med att bli besviken.
  • För de som väljer att skjuta upp tävlingen finns osäkerhet om hur situationen med coronasmittan kommer att vara då. Det finns heller ingen säkerhet att riksdagen kommer  kommer att bevilja ytterligare medel för att kompensera för coronasmittans verkningar efter 30 juni
  • När det gäller kalendern kommande säsong finns även osäkerheter angående hur tävlandet kommer att se ut och om när det internationella tävlandet kommer att komma igång.

Information om de underlag som behövs för att stödja en ansökan om kompensation framgår av RF:s regler och riktlinjer. Kontaktperson för ansökningar om kompensation på grund av inställda tävlingar är Pierre Thullberg, e-post pierre@fencing.se.

Kompensation gällande  föreningsverksamhet och föreningsevenemang 

För övrig verksamhet, till exempel eventfäktningar av olika slag, planerade grupper som ställts in etc, som föreningen önskar söka kompensation ska ansökan göras i IdrottOnline enligt de föreskrifter som gäller, se Information om ansökan via IdrottOnline.

Bilaga 1. Fäkttävlingar under perioden 2020-03-12–2020-06-30

14-15 mars    Challenge Eugène Fillol, Stockholm
14 mars Masthugget Cup, Göteborg
21-22 mars Junior-SM, Göteborg
29 mars S:t Erikscupen, Swedish Fencing League
4-5 april

4 april

Härnö Cup, Härnösand

Lingiaden, Ljungby

18-19 april Malmö Open, Malmö
25-26 april Senior-SM, Höganäs
9 maj
9 maj
Masthugget Cup
S:t Erikscupen
16-17 maj Ungdoms-SM, Karlskrona Cup
30-31 maj Malmö International, Nordic Épée Championships