Konferens utvecklingsmodell

Nu är dokumentationen från konferensen publicerad.

Du hittar den här.