2014 – Kravanalys och Kravtratt för resultat och tävlingsrutin

Vid sidan om Kravtratten har man även konstruerat en s.k. tratt för tävlingsrutin. Motsvarande trattar finns naturligtvis även för värjfäktningen, men eftersom de två vapnen har enskilda program inom den s.k. Utmanarsatsningen i SOK’s regi har SvFF behövt ta fram separata dokument för de olika grenarna. 

Nedan publiceras dels Kravanalysen för Damflorett och dess motsvarighet för Herrflorett och dels den s.k. Kravtratten och Tratten för Tävlingsrutin. 

Det är centralt när man tittar på dessa dokument att man är medveten om att framförallt trattarna är väldigt snäva och att de syftar till att ge en guidning i vad SOK anser är en rimlig resultatutveckling för att kunna vara aktuell som medaljkandidat till OS i Tokyo 2020.