​Lag-EM för veteraner 2016

Engelsmännen vill vara väl förberedda för sitt kommande lag-EM för veteraner i Medway 5-8 maj 2016. Information går att få via tävlingens hemsida, http://www.et16.eu

Som framgår vill arrangören ha förhandsinformation om hur många lag varje förbund avser att deltaga med. Vi vill därför efterhöra intresset för ett deltagande.

Observera att det är nya regler för lagsammansättningen:

Laget för ”Vanliga veteraner” ska bestå av 3 ordinarie fäktare i kategori 40-49 och 50-59, minst en ur  kategorin 50-59. Dessutom får man ha med 2 reserver. Vid byte av fäktare inom laget skall laget ändå bestå av 2 från den ena kategorin och 1 från den andra.

Laget med ”Grand Veterans” skall bestå av fäktare från kategori 60-69 och 70+, samma regler om reserver och fördelning av kategorier som ovan.

Reglerna finns här (punkt 4)

Då organisationen vill ha förhandsinformationen senast 31 januari skulle jag uppskatta om alla som är intresserade av att delta senast 25 januari skickar mig ett mail med uppgift om namn, klubb, födelseår och vapen.

Det ska noteras att man i veteran-EM har en något högre anmälningsavgift men att denna då inkluderar domarkostnaden. Det blir således inte några skyhöga domaravgifter för oss som fäktar i de mindre fäktnationerna. Deltagarna i laget delar på anmälningsavgiften och står själva för resa och uppehälle.

Vi har också möjlighet att nominera domare, som sedan organisatören väljer ut, har avtalet med och står för omkostnader och ersättning. Även intresserade domare skall anmäla sig till mig. Jag håller sedan en kontakt med Stefan Clausen innan jag nominerar.

Kerstin Warvsten

veteran@fencing.se