​Lag- EM veteraner 2018

Nytt tidsschema: ”Many events have moved days. You can find the new schedule on our website:

http://europeanveteranfencingchampionships2018.nl/programme/

Det finns två klasser; Veterans och Grand Veterans, se nedan

Klassindelning

Veteraner Laget består av 3 fäktare i kategori I och II (40–49 samt 50–59) varav minst en fäktare måste tillhöra kategori II. Dessutom får laget innehålla två reserver.

Grand Veterans Laget består av 3 fäktare från kategori III och IV (60–69 samt 70+). Dessutom får laget innehålla två reserver.

Varje förbund får sända ett lag per vapen och kön i veteran- respektive Grand veteran-klass.

Finansiering

Alla deltagare i mästerskapet står för sina egna kostnader såsom resa och logi. Lagmedlemmarna delar lika på startavgiften om 300 euro. Medlemsavgiften till EVF betalas av SvFF.

Representation

SvFF tillsätter Head of delegation att representera förbundet under mästerskapet.

Laget utser en av lagmedlemmarna till lagkapten. Lagkaptenen sätter i samförstånd med övriga lagmedlemmar upp aktuell laguppställning och beslutar om ev. byten av fäktare.

Uttagning

Fyra fäktare tas ut att representera Sverige. En femte fäktare kan tas ut som reserv. En fördel är om den som får reservplatsen kan vara med på plats, dock skall man vara medveten om att reserven kanske inte kommer att få fäkta speciellt mycket. Reserven skall vara beredd att komma in och fäkta om ordinarie fäktare skadas eller av annan anledning inte skall fäkta mer.

Till grund för uttagningen ligger de rankinglistor, veteran och senior som finns att läsa på fencing.se. De tävlingar som räknas är de som ingår i årets säsong, 2017/18. Första tävling är Uppsala Cup. Sista tävling att räknas med är för 2018 Nordiska Mästerskapen i Åbo. Deltagarna tas ut på bedömning från rankinglistor och prestationer. Syftet med uttagningen är att få bästa möjliga lag.

Damlagen tas 2018 ut av Sophie Larsson och Jan Tivenius.

Herrveteranlaget tas 2018 ut av Peter Barvestad och Kerstin Warvsten

Grand veteranlaget tas 2018 ut av Jan Tivenius och Kerstin Warvsten

Tider

Lag-EM äger i år rum 10–13 maj.

2018-02-08 Sista dag för intresseanmälan. Sådan görs till veteran@fencing.se.

2018-03-20 Information om laguttagning läggs ut på fencing.se.

För det fall att endast 4 fäktare anmält intresse till att deltaga tas laget omedelbart efter sista anmälningsdag ut.

2018-04-01 Alla fäktare skall till SvFF ha erlagt sin del av startavgiften.

Program

Se http://europeanveteranfencingchampionships2018.nl/programme/

Anmälan

Anmälan görs till veteran@fencing.se. ALLA! måste i anmälan ange alla uppgifter nedan:

  • Namn
  • Klubb
  • Vapen
  • Födelsenummer (ej 4 sista)
  • Mailadress och mobilnummer

Kerstin Warvsten och Jan Tivenius