​Lag- EM för veteraner 2020 i Bryssel

För mer information se tävlingens hemsida. https://www.europeanveteranfencing2020.be/

Det finns två klasser; Veterans och Grand Veterans, se nedan.

Klassindelning

Veteraner:
Laget består av 3 fäktare i kategori I och II (40–49 samt 50–59) varav minst en fäktare måste tillhöra kategori II. Dessutom får laget innehålla två reserver.

Grand Veterans:
Laget består av 3 fäktare från kategori III och IV (60–69 samt 70+). Dessutom får laget innehålla två reserver.

Varje förbund får sända ett lag per vapen och kön i veteran- respektive Grand veteran-klass.

Finansiering

Alla deltagare i mästerskapet står för sina egna kostnader såsom resa och logi. Lagmedlemmarna delar lika på startavgiften om 300 euro. Startavgiften till EVF betalas av SvFF efter det att de uttagna fäktarna har gjort sina betalningar till förbundet. Tydliga instruktioner om detta kommer att sändas ut till berörda.

Representation

SvFF tillsätter Head of delegation att representera förbundet under mästerskapet.

Laget utser en av lagmedlemmarna till lagkapten. Lagkaptenen sätter i samförstånd med övriga lagmedlemmar upp aktuell laguppställning och beslutar om ev. byten av fäktare.

Uttagning

Uttagning sker efter av veterankommittén uppsatta uttagningskriterier, se bilaga nedan.

Till grund för uttagningen ligger de rankinglistor, veteran och senior som finns att läsa på fencing.se. Deltagarna tas ut på bedömning från rankinglistor och prestationer. Syftet med uttagningen är att få bästa möjliga lag.

Lagen tas ut av veterankommittén. Det ska noteras att ingen av medlemmarna tar ut lag där de ev. själva är intresserade att ta en plats.

Samtliga fäktare måste ha svensk licens för säsongen 2019-20.

Tider

Lag-EM äger i år rum 21–24 maj.

2020-02-18 Sista dag för intresseanmälan. Sådan görs till veteran@fencing.se.

2020-03-06 Information om laguttagning läggs ut på fencing.se.

För det fall att endast 5 fäktare anmält intresse till att deltaga tas laget omedelbart efter sista anmälningsdag ut.

2020-03-15 Alla fäktare skall till SvFF ha erlagt sin del av startavgiften.

Program

Se https://www.europeanveteranfencing2020.be/schedule…

Anmälan

Anmälan görs till veteran@fencing.se. Ange där:
-Namn
-Klubb
-Vapen
-Födelsenummer (ej 4 sista)
-Mailadress och mobilnummer

Veterankommittén

Pia Albertson – Peter Barvestad – Stefan Jansson – Jan Tivenius- Kerstin Warvsten –Thomas Åkerberg