2016 – Lägerverksamheten Florett 2016-2017

TEAM FUTURE – Läger för de yngre

Den nya satsningen på lägerverksamhet är tänkt att vara både bred och spetsig. För de lite yngre fäktarna kommer det finnas en lägerserie som kallas Team Future. Detta projekt arrangeras som ett samarbete mellan MFF Gripen, En Garde Fäktförening, Ängby FK, Kalmar FK, FK Aramis och Göteborgs FK. Team Future riktar sig primärt till fäktare i åldern 11-13 år (d.v.s. födda 2003, 2004 och 2005) och som har börjat tävla. Det kommer att finnas mellan 20-30 platser per läger och ambitionen är att så många av klubbarna som möjligt skall skicka fäktare till varje läger. Team Future-läger kommer att hållas 2-3 gånger per säsong och klubbarna turas om att stå som värd. Det första lägret i serien arrangeras av MFF Gripen i Malmö under helgen den 26-28 augusti 2016. Ett PM för detta finns bifogat till denna artikel.

INVENTERINGSLÄGER – Läger för Kadetter, Juniorer och Seniorer

Inventeringslägren riktar sig i första hand till tävlingsfäktare som under den kommande säsongen går in i en ny åldersklass, d.v.s. de som blir kadetter, juniorer eller seniorer. Naturligtvis är även de fäktare som inte byter åldersklass varmt välkomna till dessa läger, men det är viktigt att påpeka att lägren riktar sig till fäktare som har för avsikt att utveckla sin fäktning och som har ambition att kvalificera sig till de olika mästerskapen under den kommande säsongen.

En viktig tanke med inventeringslägren är att ge fäktarna en god möjlighet att dels planera sin säsong och dels få input och feedback på sin träning. Naturligtvis kommer det att finnas inslag med sparring på dessa läger, men fokus kommer att vara planering, teknik och utveckling av den fysiska förmågan. Under en säsong kommer det hållas två reguljära inventeringsläger; ett i början och ett slutet av sommaren. Det första inventeringslägret kommer att hållas i Göteborg den 3-5 juni 2016 och det andra kommer att hållas i Stockholm den 19-21 augusti 2016. PM för dessa finns bifogat till denna artikel. Observera att man behöver anmäla sig i Ophardt till inventeringslägren. Alla anmäler sig i seniorklass. Om man är yngre än 2001 bör man kontakta Grenledaren innan man anmäler sig.

SPARRINGLÄGER – Läger för alla tävlingsfäktare under säsongen

Flera svenska klubbar har egna traditioner att vid slutet av sommaren åka till olika internationella träningsläger. Detta vill SvFF naturligtvis uppmuntra. Klubbarna i Stockholm brukar åka till olika läger i Polen, FK Aramis brukar åka till Ungern och Göteborgs FK samarbetar med FK Trekanten kring ett läger i Danmark. Om man tillhör en klubb som inte själv anordnar den typen av lägerresor kan man naturligtvis kontakta någon av ovanstående föreningar och är helt säkert delta i deras arrangemang.

SvFF har sedan ett par år ett väl inarbetat sparringläger under mellandagarna i Göteborg. Fokus har legat på att skapa en avancerad, krävande och bra sparringmiljö med både svenska och utländska fäktare. Så kommer det bli även under säsongen 2016-2017. Lägret i Göteborg kommer att hållas den 26 – 30 december 2016.

Ambitionen kommer att vara att hålla ytterligare sparringläger under hösten. Dock har datum inte kunnat sättas ännu då säsongsplaneringen inte är helt fastlagd. Det förefaller dock sannolikt att vi kommer att försöka anordna ett sparringläger under höstlovet, vecka 44. Plats för detta är inte bestämt, men ett samarbete med Danmark är sannolikt.

För intresserade kadetter kan vi redan nu meddela att det kommer bli aktuellt med sparringläger under dagarna innan ECC-tävlingen i Cabries i Frankrike. Datum för detta läger blir 21 – 24 november 2016.

Så snart tävlingssäsongen är spikad kommer representanter för de olika klubbarna med florettverksamhet att ha ett telefonmöte för att undersöka vilka helger som passar sig för helgläger med fokus på sparring. Dessa kommer sedan att meddelas via fencing.se.

För de fäktare som lyckas kvala till Kadett- och Junior-EM i Plovdiv i februari/mars 2017 kommer SvFF försöka hitta en tom helg i tävlingsschemat så att hela truppen – d.v.s. både florett- och värjfäktarna – har möjlighet att ses och träna tillsammans.