2014 – Landslagsläger damflorett

Då antalet platser är begränsat till endast fem stycken har vi behövt göra en uttagning som finns i bifogad PM. Lägerdeltagandet finansieras delvis av medel från SOK’s Utmanarprogram.